UKS "Chrobry" Drzonowo

O Klubie

      Klub nasz powstał w czerwcu 2015 roku z inicjatywy rodziców, dzieci i działaczy sportowych z Drzonowa i okolicznych miejscowości, przy wsparciu Wójta Gminy Kołobrzeg, Włodzimierza Popiołka.
      Pierwsze zajęcia udało się zorganizować już w połowie lipca. Miały mieć one na początku formę rekreacyjną, skierowaną do młodzieży, która nie wyjechała na wakacje. Jednak mimo panującej kanikuły na frekwencję i brak zaangażowania młodzieży nie można było narzekać. Odeszliśmy więc od "lużnej" formy treningów, wprowadzając normalny program szkoleniowy.
      Od początku istnieją dwie grupy młodzieży trenujące piłkę nożną- Orlik, do której uczęszczają roczniki 2006 i młodsi, oraz Trampkarz, skupiającą młodzież z roczników 2005-2001.W 2016 roku stworzyliśmy trzecią grupę-Żaków,w której grają roczniki 2008,2009,2010.Niektórzy zawodnicy z grupy Zaków grają także w Orlikach. Wszystkie drużyny trenują pod okiem uprawnionego trenera-Tadeusza Sowińskiego.

          

                               Drużyna Orlików                                                          Drużyna Trampkarzy

                                                                     Drużyna Żaków      Siedzibą Klubu jest Zespół Szkól w Drzonowie. Do dyspozycji młodzieży są dwa obiekty sportowe- boisko sportowe w Sarbii i boisko Orlik w Drzonowie. W ostatnim czasie, dzięki współpracy z dyrekcją Zespołu Szkół w Drzonowie, na sezon zimowy została nam udostępniona sala gimnastyczna.                   
Zarząd
Prezes- Mirosław Rutkowski
Wiceprezes- Artur Walczak
Skarbnik- Anna Juszczak- Michalska
Sekretarz- Katarzyna Gołuchowska
Członkowie zarządu
Agnieszka Zyśko
Jarosław Strojek
Sebastian GołuchowskiKontakt   chrobry.drzonowo@gmail.com

nr rachunku bankowego      11 1240 3842 1111 0010 6376 5255

Status prawnyMisja

       Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci, młodzież, rodziców, wychowawców, trenerów i sympatyków. Działa na podstawie statutu określającego jego cele. Należą do nich popularyzacja sportu, wychowanie i integracja poprzez sport, zaszczepienie w młodzieży zasad fair play, szkolenie młodej kadry piłkarskiej, organizowanie i udział w imprezach sportowych.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja